Børne og Ungdomsudvalg

Profile Image
Børneansvarlig
Thomas Wiborg
Profile Image
Pigefodboldansvarlig
Mette Lind
Profile Image
Søren Alsen
Ungdomsansvarlig
Christian Møller
Profile Image
Pigefodbold og Holdsport
Carsten Stidsen
Profile Image
SVIF
Knud Ryom
Ungdomsfodbold
Morten Vange